dielectric constant

dielectric constant
dielektrinė skvarba statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. dielectric constant; dielectric permittivity; permittivity vok. Dielektrizitätskonstante, f; Permittivität, f rus. диэлектрическая проницаемость, f pranc. constante diélectrique, f; permittivité, f

Automatikos terminų žodynas. – Vilnius: Technika. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dielectric constant — n. the ratio of the capacitance of a capacitor in which a particular insulating material is the dielectric, to its capacitance in which a vacuum is the dielectric …   English World dictionary

  • dielectric constant — Elect. permittivity. [1870 75] * * * ▪ physics       property of an electrical insulating material (a dielectric) equal to the ratio of the capacitance of a capacitor filled with the given material to the capacitance of an identical capacitor in… …   Universalium

  • dielectric constant — dielektrinė skvarba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dielektrikų fizikines savybes apibūdinantis vektorinis dydis, išreiškiamas iš formulės: D = εE; čia D – elektrinio srauto tankio vektorius, E – elektrinio lauko… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dielectric constant — dielektrinė skvarba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektrodinaminė terpės, kurios dalelės turi elektrinį krūvį ar magnetinį momentą, charakteristika. Pvz., dielektrinė skvarba apibūdina dielektrikų poliarizaciją… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dielectric constant — dielektrinė skvarba statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektrinio srauto tankio tiriamojoje medžiagoje ir elektrinio lauko stiprio santykis. atitikmenys: angl. dielectric constant; dielectric permittivity; permittivity rus. диэлектрическая… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • dielectric constant — dielektrinė skvarba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dielectric constant; permittivity vok. dielektrische Leitfähigkeit, f; Dielektrizitätskonstante, f; Permittivität, f rus. диэлектрическая постоянная, f; диэлектрическая проницаемость …   Fizikos terminų žodynas

  • dielectric constant meter — dielektrinės skvarbos matuoklis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. dielectric constant meter vok. Dielektrizitätskonstantenmesser, m rus. измеритель диэлектрической проницаемости, m pranc. mesureur de permittivité, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • dielectric constant tensor — dielektrinės skvarbos tenzorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dielectric constant tensor; permittivity tensor vok. Tensor der Dielektrizitätskonstante, m rus. диэлектрический тензор, m; тензор диэлектрической проницаемости, m pranc …   Fizikos terminų žodynas

  • dielectric constant — noun : a measure of the ability of a dielectric material to store electrical potential energy under the influence of an electric field, measured by the ratio of the capacitance of a condenser with the material as dielectric to its capacitance… …   Useful english dictionary

  • dielectric constant — a measure of the capability of a unit volume of a material to store electrostatic energy on application of a unit voltage; the ability of that material to resist the formation of an electric field within it. It is the ratio of the capacitance of… …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”